عکس


عشق


عشق بازی که شاخ دم ندارد کافی است عاشق باشی

عاشورای شهید


در جایی که من به دنیا آمده ام و بزرگ شده ام واقعه عاشورا به یکی از تاثیر گزار ترین وقایع مذهبی در زندگی مردم تبدیل شده است. (بیشتر…)

دوست خوب


نگاه ها در ادبیات و هنر ها سالها در مورد نگاه خوانده ایم و دیده ایم. اما یک نگاه بسیار جذابی هست که همیشه برای من سوال برانگیز است، آن هم نگاه حیوانات؛

(بیشتر…)

معصوم همه وقتی بودیم


دعوت می شویم، بعضی با شرایط عادی تر و بعضی دیگر با شرایط سخت تر، مثل سزارین، به این دنیا می آییم .همه موقع آمدن با گریه (بیشتر…)