دوست خوب


نگاه ها در ادبیات و هنر ها سالها در مورد نگاه خوانده ایم و دیده ایم. اما یک نگاه بسیار جذابی هست که همیشه برای من سوال برانگیز است، آن هم نگاه حیوانات؛

نمی دانم چرا سالهاست نتوانستم از نگاه های سگ ها جدا بشوم، انگار آنها تلاش می کنند با نگاه هایشان  به من چیزی بگویند اما من متوجه نمی شوم . . .