دمو…


یکی از قدیمی ترین کلماتی را که بشر به آن  دست یافت در اکثر زبانهای رایج دنیا ترجمه نمی شود (بیشتر…)

شب را، روز را، هنوز را ….


با توجه به این که ایران وافغانستان دارای مرزهای مشترک هستند و ایران خواسته یا ناخواسته  محلی برای پناهجویان افغانستانی  است

رعد و برق


” شيمشك “( شهاب‌سنگ) با موضوع سير زندگي و خدمات «محمدحسين مبين» ملقب به پدر جذام ايران ساخته شده و نگاهي هم به بيماري جذام در 40 سال گذشته دارد. 
دکتر مبین هم بمانند اغلب عشاق در ره عشق بی پروا از هر چه داشته گذشته و پای در رکاب اخلاص وعشق نهاده . (بیشتر…)

طارا


فیلم در مورد طارا زنی نقاش و شاعرایرانی است این هنرمند بدون این که تحصیلات آکادمیکی  داشته باشد نقاشی ها وشعرهای خلق می کند که باعث می  شود که بعضی متقدین این آثار را اروتیک یا  منتسب به سبک منوریسم می د انند اما هنر مند با تو اضع این آثار  را فقط جیق ها و فریاد های هم نوعان خود می داند

مرثیه بدن


پوشش، حجاب، بدن زن و تعریف آن از ورای پوشش...

امروز اینجا فردا د رآمریکا


رضا و طائب که قرار است توسط سازمان ملل  برای اقامت دائمی به آمریکا فرستاده شوند یک روز قبل از رفتن  از مهاجرت می گویند  

ترانه بدن


سراب بازگیرسینماست. درپایان یک روز پرانرژی کاری درحال دوش گرفتن در بدن خود متوجه چیزی می شود واین اتفاق تعادل روحی سراب را بهم می زند. خواهر بزرگ سراب می خواهد تلنگری بزند که از این اتفاق درسی گرفته و به یکپارچگی روح و بدن خود برسد. (بیشتر…)